Služby

Projektováním a konstrukcí elektro se zabývám od roku 2002.

– Ing. Jiří Vondruš –

Projektování elektrických zařízení

Tvorba slaboproudé a silnoproudé projektové elektro dokumentace:

 • pro Váš nový projekt
 • úprava stávající dokumentace
 • překlad dokumentace
 • dle skutečného stavu zařízení
 • digitalizace dokumentace z ručně kreslených schémat či PDF
 • převod z DWG či DXF

Specializace na průmyslovou automatizaci, jednoúčelové stroje apod. To vše s využitím softwarové platformy EPLAN Electric P8.

Výroba strojů a zařízení

Výroba specializovaných zařízení, které jsou navrženy a postaveny dle Vašich požadavků:

 • automatizace výrobního procesu
 • neutralizační stanice
 • galvanizační linky
 • měření a regulace
 • jednoúčelové stroje
 • zobrazovací jednotky
 • ovládací panely
 • apod.

Programování

Tvorba řídícího programu pro modulární řídící systémy pro řízení poloautomatických i automatických provozů.

 • OpCon Engineering Systems
 • IndraLogic
 • PLC Siemens Simatic S7-300, S7-1200
 • PLC Siemens LOGO!
 • HMI panely
 • Vzdálená správa PLC
 • Raspberry Pi (C++, Python, Node, Codesys)
 • Arduino, ESP32, ESP8266

Termografické snímkování

Díky termografii lze snadno a spolehlive odhalovat chyby a předcházet tak poruchám

 • nedotažené svorkové spoje
 • špatně dimenzované průřezy vodičů
 • přehřívání elektromotorů, transformátorů apod.
 • vysoké přechodové odpory v galvanotechnice
 • nedostatečné chlazení

S využitím termokamery FLIR E60 s rozsahem -20°C to 650°C a rozlišením 320x240px. Ukázku snímků naleznete ve fotogalerii.

Vývoj a výroba měřicích přístrojů a zařízení

Jedno či víceúčelové měřící a regulační jednotky pracující samostatně či jako doplněk k jiným zařízením.

 • jednočipové či vícečipové zařízení
 • převodníky
 • analyzační a vyhodnocovací zařízení
 • zobrazovací jednotky
 • programovatelné automaty

Návrh a výroba desek plošných spojů

Návrh DPS z dodaných schémat v elektronické či ručně kreslené podobě, včetně zajištění případné prototypové či malosériové výroby.

 • návrh schémat
 • návrh desek plošných spojů
 • digitalizace schémat
 • prototypová výroba
 • malosériová výroba
 • opravy