Výukový model galvanizační linky

Model vznikl počátkem roku 2008 jako testovací a výukové pracoviště především pro vlastní potřebu za účelem odlaďování a zdokonalování řídících programů. Při případné chybě či při kolizi manipulátorů nenastanou žádné škody či jsou v porovnání s reálnou linkou mnohonásobně menší, hlavně nehrozí nebezpečí obsluze.

  • Srdcem modelu je PLC Siemens – Simatic S7 CPU314, který je rozšířen o digitální i analogové I/O pro simulaci různých situací.
  • Pohon manipulátorů zajišťují DC motorky řízené PWM regulací (0..10V)
  • Poloha je snímána kromě koncových a pozičních snímačů také pomocí inkrementálních čidel
  • Na jednotlivých pracovištích, jejich rozložení odpovídá galvanickému chromování, lze simulovat všechny potřebné stavy (hladina lázně, teplota, čeření, ovládání zdrojů …)
  • Pro věrohodnější smulaci disponuje model i 6ti topnými články s teplotními čidly