DoL42

Zakázková výroba – Systém měření hustoty kapaliny

Zařízení DoL42 vzniklo na základě požadavku pro průtočné měření množství příměsí obsažených v kapalině.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí 230V AC, 50Hz
Příkon (bez čerpadla) 25 VA
Krytí IP65
Rozměry (Š x H x V) 450 x 300 x 500 mm
Hmotnost 13 kg
Rozsah měření dle nastavení (max 0..2kg)
Přesnost měření 150 mg
Zobrazení panelový zobrazovač (analogový)
  výstupní signál 0..10 V
Doba měření cca 3min (včetně proplachu)
Prodleva mezi měřením nastavitelná (6min .. 1 hodina)

Zařízení provádí měření na základě nastavené hustoty příměsové látky. Měření vykazuje spolu s integrovanou teplotní kompenzací vysokou přesnost a systém je schopen eliminovat případné chyby způsobené nevypláchnutými usazeninami v nádobě. V případě neznámé hustoty příměsi lze stanovovat podíl příměsi na základě celkové hmotnosti (výsledek může být ovlivněn zbytkovými usazeninami v nádobě).

Systém v nastavených intervalech za pomoci čerpadla nasává měřenou směs do integrované nádoby. Po dokončení plnění je provedeno měření a následuje opětovný proplach čistou vodou, který minimalizuje zbytkové usazeniny v nádobě. Přebytečná směs při nasávání a odpadní voda z proplachu je vypouštěna zpět do nádrže, ze které je prováděno nasávání. Měření lze spustit také manuálně stiskem tlačítka „Start“, v případě potřeby lze systém ovládat vzdáleně v návaznosti na okolní procesy a tím měření synchronizovat s ostatní technologií provozu.

Celé zařízení je sestaveno tak, aby vyžadovalo minimální údržbu. Aktuální stav usazenin v nádobě lze změřit, v případě nadměrných usazenin lze nádobu ze snímače sejmout a po demontování dna ji vyčistit.